MEMO 2013 ekipno problem 5


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 7.0
Dodao/la: arhiva
Sept. 24, 2014
LaTeX PDF
Neka je ABC šiljastokutni trokut. Konstruirajte trokut PQR takav da je |AB| = 2|PQ|, |BC| = 2|QR|, |CA| = 2|RP|, a pravci PQ, QR i RP prolaze točkama A, B i C, redom. (Točke A, B, C, P, Q, R su međusobno različite.)
Source: Srednjoeuropska matematička olimpijada 2013, ekipno natjecanje, problem 5