Državno natjecanje iz matematike 2015, SŠ2 A 4


Kvaliteta:
  Avg: 4,5
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
6. veljače 2016.
LaTeX PDF
Neka su a, b i c pozitivni realni brojevi takvi da je a + b + c = 1. Dokaži da vrijedi 
  \frac{a}{a + b^2} +
  \frac{b}{b + c^2} +
  \frac{c}{c + a^2} \leq
  \frac14 \left( \frac1a + \frac1b + \frac1c \right) \text{.}
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2015