Županijsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ2 A 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 3.0
Dodao/la: arhiva
May 1, 2017
LaTeX PDF

Na kružnici k nalaze se točke A i B, a na manjem luku \widehat{AB} točka P. Neka su Q i R točke na k, različite od P, takve da je |AP| = |AQ| i |BP| = |BR|. Neka je T sjecište pravaca AR i BQ. Dokaži da su pravci PT i AB međusobno okomiti.

Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2016