Županijsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ3 A 3


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 4.0
Dodao/la: arhiva
May 1, 2017
LaTeX PDF

Jednakokračni trokut ABC (|AB| = |AC|) upisan je u kružnicu k. Neka je D točka na osnovici \overline{BC} tog trokuta, k_1 kružnica opisana trokutu ABD i E točka na kružnici k_1. Pretpostavimo da pravac AE siječe kružnicu k u točkama A i F tako da F leži između A i E. Ako se pravci DE i BF sijeku u točki G, dokaži da vrijedi |EG| = |GF|.

Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2016