Državno natjecanje iz matematike 2016, SŠ2 A 5


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 4.0

Dana je ploča s 2016 redaka i 2017 stupaca. Je li moguće ukloniti dva polja u zadnjeg stupcu te ploče tako da dobiveno ploču možemo prekriti bez preklapanja pločicama oblika kao na slici? Pločice je dozvoljeno rotirati. \setlength{\unitlength}{12pt}
\begin{picture}(3, 3)
 \put(0, 1){\line(1, 0){3}}
 \put(0, 2){\line(1, 0){3}}
 \put(0, 1){\line(0, 1){1}}
 \put(3, 1){\line(0, 1){1}}
 \put(1, 0){\line(0, 1){3}}
 \put(2, 0){\line(0, 1){3}}
 \put(1, 0){\line(1, 0){1}}
 \put(1, 3){\line(1, 0){1}}
\end{picture}
\quad\quad\quad\quad
\setlength{\unitlength}{12pt}
\begin{picture}(5, 3)
 \put(0, 1){\line(1, 0){5}}
 \put(0, 2){\line(1, 0){5}}
 \put(0, 1){\line(0, 1){1}}
 \put(1, 1){\line(0, 1){1}}
 \put(2, 1){\line(0, 1){1}}
 \put(3, 1){\line(0, 1){1}}
 \put(4, 1){\line(0, 1){1}}
 \put(5, 1){\line(0, 1){1}}
\end{picture}

Source: Državno natjecanje iz matematike 2016