Županijsko natjecanje iz matematike 2017, SŠ2 A 5


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 4.0
Dodao/la: arhiva
Aug. 10, 2017
LaTeX PDF

Koliko najviše elemenata može imati podskup skupa \{1, 2, 3, \dots , 2017 \} tako da za svaka dva elementa a i b tog podskupa broj a+b nije djeljiv brojem a-b?

Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2017