Državno natjecanje iz matematike 2018, SŠ2 A 5


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 5.0
Dodao/la: arhiva
Aug. 28, 2018
LaTeX PDF

Dana je kvadratna ploča s n \times n polja, gdje je n neparan prirodni broj. Svaki od 2n(n+1) jediničnih bridova koji omeđuju polja te ploče je ili crvene ili plave boje. Poznato je da je najviše n^2 bridova crvene boje.

Dokaži da postoji polje te ploče čija su barem tri brida plave boje.

Source: Državno natjecanje iz matematike 2018