MEMO 2017 pojedinačno problem 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 6.0
Dodao/la: arhiva
Sept. 12, 2018
LaTeX PDF

Determine the smallest possible value of |2^m - 181^n|where m and n are positive integers.

Source: Srednjoeuropska matematička olimpijada 2017, pojedinačno natjecanje, problem 4