MEMO 2019 pojedinačno zadatak 2


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: arhiva
Oct. 3, 2019
LaTeX PDF

Neka je n \geq 3 prirodni broj. Kažemo da je vrh A_i (1 \leq i \leq n) konveksnog mnogokuta A_1A_2 . . . A_n bohemijski ako se njegova centralnosimetrična slika u odnosu na polovište dužine \overline{A_{i-1}A_{i+1}} (uz A_0 = A_n i A_{n+1} = A_1) nalazi unutar ili na rubu mnogokuta A_1A_2 . . . A_n. Odredi najmanji mogući broj bohemijskih vrhova koje može imati konveksni n-terokut (ovisno o n).

(Konveksni mnogokut A_1A_2 . . . A_n ima n vrhova i sve unutarnje kutove manje od 180^\circ.)

Source: Srednjoeuropska matematička olimpijada 2019, pojedinačno natjecanje, problem 2