MEMO 2019 ekipno zadatak 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: arhiva
3. listopada 2019.
LaTeX PDF

Odredite najmanju i najveću moguću vrijednost izraza \left( \frac{1}{a^2+1}+\frac{1}{b^2+1}+\frac{1}{c^2+1}\right)\left( \frac{a^2}{a^2+1}+\frac{b^2}{b^2+1}+\frac{c^2}{c^2+1}\right) pri čemu su a, b i c nenegativni realni brojevi takvi da je ab + bc + ca = 1.

Izvor: Srednjoeuropska matematička olimpijada 2019, ekipno natjecanje, problem 1