Županijsko natjecanje 2002 SŠ2 3


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 3.0
Dodao/la: arhiva
April 1, 2012
LaTeX PDF
Za koje realne brojeve a jednadžba 
\frac{a^2}{x(x{+}1)}{+}\frac{a^2}{(x{+}1)(x{+}2)}{+}
\frac{a^2}{(x{+}2)(x{+}3)}{+}\frac{a^2}{(x{+}3)(x{+}4)}{+}
\frac{a^2}{(x{+}4)(x{+}5)}{=}1
ima sva rješenja realna?
Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2002