Županijsko natjecanje 2005 SŠ2 2


Kvaliteta:
  Avg: 2.0
Težina:
  Avg: 3.0
Dodao/la: arhiva
April 1, 2012
LaTeX PDF
Nađite sve parove cijelih brojeva a i b za koje vrijedi 
7a+14b=5a^2+5ab+5b^2.
Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2005