Županijsko natjecanje 2007 SŠ2 5


Kvaliteta:
  Avg: 1.5
Težina:
  Avg: 2.7
Dodao/la: arhiva
April 1, 2012
LaTeX PDF
Dokaži da je za svaku četvorku prirodnih brojeva a, b, c, d broj 
(a-b)(a-c)(a-d)(b-c)(b-d)(c-d)
djeljiv s 12.
Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2007