Županijsko natjecanje 2009 SŠ3 5


Kvaliteta:
  Avg: 3,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Kvadratna tablica 2009 \times 2009 popunjena je brojevima 1, 2, 3, \dots, 2009 tako da se u svakom retku i svakom stupcu pojavljuje svaki od tih brojeva. Ako je tablica simetrična u odnosu na jednu dijagonalu, onda se i na toj dijagonali pojavljuju svi brojevi 1, 2, 3, \dots, 2009. Dokaži!
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2009