Županijsko natjecanje 2011 SŠ3 2


Kvaliteta:
  Avg: 2.0
Težina:
  Avg: 4.0
Dodao/la: arhiva
April 1, 2012
LaTeX PDF
Vladimir je na ploču napisao brojeve 1 i 2, a zatim nastavio pisati brojeve tako da je svaki novi broj suma kvadrata zadnjih dvaju napisanih brojeva. Dokaži da, ponavljajući taj postupak, Vladimir nikad neće napisati broj djeljiv s 3 niti broj djeljiv sa 7.
Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2011