Županijsko natjecanje iz matematike 2023, OŠ6 3


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0

. Neka je ABCD pravokutnik čije su duljine stranica, izražene u centimetrima, prirodni brojevi. Točka P je polovište stranice \overline{BC}, a točka B' je osnosimetrična slika točke B s obzirom na pravac AP. Ako opseg četverokuta ABPB' iznosi 15 cm, koliko najmanje, a koliko najviše može iznositi površina pravokutnika ABCD?

Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2023