Županijsko natjecanje iz matematike 2022, OŠ7 3


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0

Unutar pravokutnika ABCD nalazi se točka T. Spoji li se točka T s vrhovima pravokutnika, pravokutnik će biti podijeljen na četiri trokuta. Površine triju od tih trokuta su 15 \mathrm{cm}^2, 54 \mathrm{cm}^2 i 75\mathrm{cm}^2. Odredi sve moguće površine pravokutnika ABCD.

Source: Županijsko natjecanje iz matematike 2022