Državno natjecanje 1994 SŠ2 2


Kvaliteta:
  Avg: 2.5
Težina:
  Avg: 3.5
Dodao/la: arhiva
April 1, 2012
LaTeX PDF
Neka je f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} kvadratna funkcija f\!\left(x\right) = ax^2+bx+c. Označimo sa D diskriminantu, sa P umnožak, a sa S zbroj njezinih nultočaka. Pokažite da postoji samo jedna funkcija f za koju su a, D, P, S četiri uzastopna cijela broja (u rastućem poretku).
Source: Državno natjecanje iz matematike 1994Comments:

x
Last modified: mgradicek, April 14, 2012, 9:16 p.m.