Općenito | Osnovne upute | Format unosa teksta | Dodavanje | Kolekcije | Ovlasti | Ostalo

Kolekcije

Kolekcije služe detaljnijem i preglednijem kategoriziranju zadataka, za vlastite potrebe, ili namijenjene drugim zainteresiranim korisnicima. Kolekcije su zapravo analogija direktorija / mapa u bilo kojem operativnom sustavu. Svaka kolekcija može sadržavati zadatke i druge podkolekcije.

Pravljenje kolekcija

Prvo, otvorite kolekciju unutar koje želite napraviti podkolekciju. Zatim pritisnete na Napravi kolekciju i unesete potrebne podatke. Obično trebate unijeti samo naziv / ime kolekcije. Za informaciju o oznakama, pogledajte načine popunjavanja.
Napomena: Kolekcije su privatne i nisu javno vidljive. Trenutačno objaviti kolekciju mogu samo korisnici s dodijeljenim ovlastima. Ukoliko nemate te ovlasti, javite se administratoru ili nekom od mentora.

Načini popunjavanja - vrste kolekcija

Postoje dva načina popunjavanja kolekcija sadržajem:Napomene: