Općenito | Osnovne upute | Format unosa teksta | Dodavanje | Kolekcije | Ovlasti | Ostalo

Ovlasti

Osim javnog dodavanja sadržaja, moguće je ograničiti dostupnost samo na ciljanu skupinu, ili pak držati sadržaj nedostupan svim drugim korisnicima.

Školjka se tako može koristiti u razne svrhe:

Sustav ovlaštenja se odnosi na zadatke, datoteke, ali i na kolekcije. Za uređivanje ovlasti, otvorite zadatak ili kolekciju, pritisnite na Uredi i zatim na Privilegije.

Otvorit će vam se popis svih ovlasti koje ste već dodijelili te forma za dodavanje novih. Kako biste dodali korisnike i grupe na popis, odaberite koje ovlasti želite dodijeliti, napišete njihova imena i nazive te pritisnite Dodaj.

Za brisanje ovlasti, kliknite na križić u odgovarajućem redu popisa.

Detalji