Općenito | Osnovne upute | Format unosa teksta | Dodavanje | Kolekcije | Ovlasti | Ostalo

Opis

Svi tekstovi zadataka, rješenja, poruke i dr. podržavaju matematičke formule, uređeni tekst i slično. Format unosa je uvelike baziran na LaTeX-u, a podržava i osnovan BB code.

LaTeX sam po sebi je složen jezik te je izrazito teško podržati ili oponašati sve njegove mogućnosti. Stoga Školjka ima pojednostavljenu verziju, koja bi ipak trebala biti dovoljna za sve potrebe.

Iako je stari format već funkcionirao, postojalo je nekoliko bitnih nekonzistentnosti s LaTeX-om koje je trebalo popraviti. Osim toga, veća kompatibilnost je preduvjet za automatsko dodavanje zadataka i natjecanja, što će jednog dana biti implementirano.

Osnove

Web stranice su ograničene po pitanju mogućnosti prikazivanja matematičkih formula. Postoje određeni načini vektorskog prikazivanja formula (npr. MathJax), ali smo se ovdje odlučili za prikazivanje formula pomoću malih slika - za svaku formulu se generira jedna slika (PNG formata). Neke druge stvari, poput bold-a, italic-a, underline-a i drugog (centriranja, boje...) se mogu vjerno prikazati kao dio same web stranice, bez generiranja slike.

Podržane LaTeX naredbe

Navodimo naredbe koje su trenutačno (u potpunosti ili djelomično) podržane. Napomena: Za sada nisu podržane starred* verzije naredbi!
Osnovne naredbe
\emphNaglašeni tekst (obično italic).\emph{Neki tekst.}

Neki tekst.

\textbfBold.\textbf{Neki tekst.}

Neki tekst.

\textitItalic.\textit{Neki tekst.}

Neki tekst.

\soutPrecrtano.\sout{Neki tekst.}

Neki tekst.

\ulinePodcrtano.\uline{Neki tekst.}

Neki tekst.

\underlinePodcrtano s isključenim prijelomom teksta. Preporučeno je koristiti umjesto toga \uline.\underline{Neki tekst.}

Neki tekst.

\textttMonospace font. Vizualno drugačije kad se pretvori u PDF.\texttt{Neki tekst.}

Neki tekst.

\\Novi red. Moguće nekompatilno ponašanje.a\\b

a
b


Napredne naredbe
\includegraphicsPrikaži zadanu sliku. Djelomično podržano. Nedovršeno.
\captionOpis slike Nedovršeno.
\centeringCentriranje slike Nedovršeno.
\labelPostavi oznaku slike ili jednadžbe. Djelomično podržano. Nedovršeno.
\refLink na sadržaj označen zadanom oznakom. Djelomično podržano. Nedovršeno.
\urlLink\url{http://www.example.com/}

http://www.example.com/

\hrefLink\href{http://www.example.com/}{Neki tekst.}

Neki tekst.

\setlengthPostavi vrijednost zadane duljine. Trenutačno, podržani su samo \parindent i \parskip, koji predstavljaju uvlačenje i gornju marginu paragrafa (razmak između paragrafa). Primijetite da prvi paragraf nije uvučen. Početne vrijednosti su 1em za \parskip i 0em za \parindent.\setlength{\parskip}{3em} \setlength{\parindent}{2em} First paragraph Second paragraph

First paragraph

Second paragraph


Ostale naredbe
\fboxUokviren tekst s isključenim prijelomom teksta. Molimo nemojte zloupotrebljavati.\fbox{Neki tekst.}

Neki tekst.

\mboxIsključen prijelom teksta. Molimo nemojte zloupotrebljavati.\mbox{Neki tekst.}

Neki tekst.

\TeX\TeX

\TeX

\LaTeX\LaTeX

\LaTeX

\textasciicircumSimbol ^. Djelomično podržano.\textasciicircum

^

\textasciitildeSimbol ~. Djelomično podržano.\textasciitilde

~

\textbackslashSimbol \. Djelomično podržano.\textbackslash

\

\-Tzv. soft hyphen, prikazan u HTML-u kao
­
.
a\-very\-long\-word

a­very­long­word

\{Simbol {.\{

{

\}Simbol }.\}

}

\%Simbol %.\%

%

\_Simbol _.\_

_

\&Simbol &.\&

&

\$Simbol $.\$

$

\#Simbol #.\#

#


LaTeX Environments
\begin{center}...\end{center}Centriranje.\begin{center}Neki tekst.\end{center}

Neki tekst.

\begin{figure}...\end{figure}Za ubacivanje slika.
\begin{flushleft}...\end{flushleft}\begin{flushleft}Neki tekst.\\Neki tekst. Neki tekst.\end{flushleft}

Neki tekst.
Neki tekst. Neki tekst.

\begin{flushright}...\end{flushright}\begin{flushright}Neki tekst.\\Neki tekst. Neki tekst.\end{flushright}

Neki tekst.
Neki tekst. Neki tekst.

\begin{verbatim}...\end{verbatim}Unaprijed formatiran tekst. Vizualno drugačije kad se pretvori u PDF.\begin{verbatim}a = b + c = c + b\end{verbatim}
a = b + c
  = c + b
\begin{verbatim*}...\end{verbatim*}Slično verbatim, samo što se razmaci prikazuju kao ␣. Vizualno drugačije kad se pretvori u PDF.\begin{verbatim*}a = b + c = c + b\end{verbatim*}
a␣=␣b␣+␣c
␣␣=␣c␣+␣b

BB Code

Podržane su sljedeće BB code naredbe:

BB code naredbe
NaredbaOpisPrimjerHTMLLaTeX
[b]...[/b]Bold.[b]Neki tekst.[/b]

Neki tekst.

\textbf{Neki tekst.}
[i]...[/i]Italic.[i]Neki tekst.[/i]

Neki tekst.

\textit{Neki tekst.}
[s]...[/s]Precrtano.[s]Neki tekst.[/s]

Neki tekst.

\sout{Neki tekst.}
[u]...[/u]Podcrtano.[u]Neki tekst.[/u]

Neki tekst.

\uline{Neki tekst.}
[code]...[/code]Kod.[code]Neki tekst.[/code]

Neki tekst.

\texttt{Neki tekst.}
[hide]...[/hide]Skriven tekst. Vizualno drugačije kad se pretvori u PDF.[hide]Neki tekst.[/hide]

+/-
{\color{gray}Neki tekst.}
[hide=text]...[/hide]Skriven tekst. Vizualno drugačije kad se pretvori u PDF.[hide="Link text"]Neki tekst.[/hide]

Link text
{\color{gray}Link text: Neki tekst.}
[par SKIP INDENT]Kratica za \setlength{\parskip}{SKIP} \setlength{\parindent}{INDENT}. Vrijednost 0 se tretira kao 0pt.[par 1em 0]\setlength{\parskip}{1em} \setlength{\parindent}{0pt}
[pre]...[/pre]Unaprijed formatiran tekst. Simulira verbatim LaTeX environment.[pre]Neki tekst. Neki tekst.[/pre]

Neki tekst.
    Neki tekst.
\begin{verbatim}Neki tekst. Neki tekst.\end{verbatim}
[quote]...[/quote]Citat.[quote]Neki tekst.[/quote]

Neki tekst.
Neki tekst.
[img attachment=x width=300px height=300px]Prikaži priloženu sliku #x, brojeći od 1. Po želji se mogu specificirati duljina i visina slike. Molimo nemojte zloupotrebljavati. Nedovršeno.
[url]...[/url]Link.[url]http://www.google.com/[/url]

http://www.google.com/

\url{http://www.google.com/}
[url=]...[/url]Link.[url=http://www.google.com/]Google[/url]

Google

\href{http://www.google.com/}{Google}

Budući da je prioritet da format unosa teksta bude kompatibilan s LaTeX-om, sintaksne ili druge greške BB code naredbi se neće prikazivati, nego se u tom slučaju samo pokaže originalni tekst.

BB code se isključuje koristeći[nobb], a uključuje natrag pomoću[/nobb].

Stari format

Gore opisani format odgovara trenutačno preporučenom formatu unosa. Ukoliko želite koristiti stari format, dodajte%V0na početak teksta.

Napomena: Ovaj format se više ne održava i vrlo vjerojatno neće biti mijenjan. Format je dostupan iz dva razloga - zbog postojećeg sadržaja, i zbog toga što je novi format još u eksperimentalnoj fazi i još nije u potpunosti dovršen.

Navodimo kratke upute:

LaTeX

Neki korisni linkovi o LaTeX-u:
http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX
http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics
https://www.facebook.com/TeX.LaTeX.savjeti
ftp://ftp.ams.org/ams/doc/amsmath/short-math-guide.pdf

Općenito možete pogledati kako su napisani postojeći zadaci.