Općenito | Osnovne upute | Format unosa teksta | Dodavanje | Kolekcije | Ovlasti | Ostalo

Kratka objašnjenja...
Pretraživanje vršite po oznakama, težini i kvaliteti.
Osim običnih oznaka, postoje i 'skrivene' oznake, koje počinju znakom $. Te oznake su namijenjene detaljnijoj kategorizaciji zadataka. Razlog što su skrivene je taj što su te oznake zapravo savjeti za rješavanje zadatka. Te oznake uglavnom ne želite vidjeti. No, one vam mogu poslužiti kada želite izvježbati korištenje neke specifične metode ili teorema.

Slanje rješenja

Imate više opcija:
Na temelju riješenih zadataka (uz priloženo rješenje ili bez), sustav će procijenjivati za koje tipove zadataka (i koje težine) ste vi najviše zainteresirani te će vam pokušavati davati preporuke (koje možete vidjeti na Početnoj stranici). Zadaci bez označene težine ili bez označenih tagova neće ući u to razmatranje. Napomena: Preporuke se neće obnoviti čim riješite novi zadatak, nego tek nakon nekog vremena.

LaTeX


Evo nekih linkova:
http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX
http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics
http://www.tex.ac.uk/ctan/info/math/voss/mathmode/Mathmode.pdf
https://www.facebook.com/TeX.LaTeX.savjeti
http://www.tex.ac.uk/tex-archive/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf
ftp://ftp.ams.org/ams/doc/amsmath/short-math-guide.pdf

Općenito možete pogledati kako su napisani postojeći zadaci.