Državno natjecanje 1997 SŠ1 1


Kvaliteta:
  Avg: 3.0
Težina:
  Avg: 3.5
Dodao/la: arhiva
April 1, 2012
LaTeX PDF
Neka je n prirodan broj. Nađite sva rješenja jednandžbe  | | \ldots |||x-1|-2|-3| - \ldots - (n-1)| - n| = 0\text{.}
Source: Državno natjecanje iz matematike 1997