Hrvatska matematička olimpijada 1994 - Drugi dan - Zadatak 2


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 6.0
Dodao/la: mljulj
April 12, 2012
LaTeX PDF
Za svaki prirodan broj n određeni su cijeli brojevi a_n i b_n tako da je
 (1+\sqrt{2})^{2n+1}=a_n+b_n \sqrt{2}.
a) Dokažite da su a_n i b_n neparni za svaki n.
b) Dokažite da je b_n hipotenuza pravokutnog trokuta čije su katete
 \frac{a_n+(-1)^n}{2}, \ \frac{a_n-(-1)^n}{2}.
Source: Hrvatska matematička olimpijada 1994.