Državno natjecanje 1998 SŠ1 4


Kvaliteta:
  Avg: 3.0
Težina:
  Avg: 3.5
Izračunajte površinu šrafiranog lika na slici ako stranica pravilnog šesterokuta ima duljinu a.

Attachment image
Attachments:
drz1998ss1_4.png -1 bytes
Source: Državno natjecanje iz matematike 1998