Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 6


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 3.0
Dokaži da suma kotangensa kutova trokuta ne može biti jednaka nuli.
Source: Općinsko natjecanje iz matematike 2010