Državno natjecanje 2013 SŠ1 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 3.5
Dan je šesterokut ABCDEF čije se dijagonale \overline{AD}, \overline{BE} i \overline{CF} sijeku u
jednoj točki koja je ujedno polovište svake od tih dijagonala.

Dokaži da je površina danog šesterokuta dvostruko veća od površine trokuta ACE.
Source: Državno natjecanje iz matematike 2013