Državno natjecanje 2013 SŠ4 2


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 5.0
Niz (a_n) zadan je rekurzivno: a_1=2, \displaystyle a_n=2\left(n+a_{n-1}\right) za n\geq 2.

Dokaži da je a_n < 2^{n+2} za sve n\in \mathbb{N}.
Source: Državno natjecanje iz matematike 2013