Državno natjecanje 1995 SŠ4 2


Kvaliteta:
  Avg: 1,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Neka je n prirodan broj koji se može prikazivati kao suma kvadrata dvaju prirodnih brojeva na dva različita načina:
n=a^2+b^2=c^2+d^2, \,\,\, a \neq c, \,\, b \neq d.
Dokažite da je n složen broj.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 1995