Državno natjecanje 1996 SŠ4 3


Kvaliteta:
  Avg: 4,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Odredite funkcije f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, neprekidne u nuli, koje zadovoljavaju ovu relaciju f(x) - 2f(tx) + f(t^2x) = x^2\text{,} za svako x \in \mathbb{R}, gdje je t \in (0,\,1) dani fiksan broj.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 1996