Općinsko natjecanje 2014 SŠ2 7


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
30. svibnja 2014.
LaTeX PDF
Neka je a prirodni broj te b i c cijeli brojevi, takvi da jednadžba ax^2 + bx+c=0 ima dva različita rješenja u intervalu \langle 0, \frac12 ]. Dokaži da je a\geqslant 6.