Općinsko natjecanje 2014 SŠ3 7


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 3.0
Dodao/la: arhiva
May 30, 2014
LaTeX PDF
Dokaži da među bilo kojih sedam kvadrata prirodnih brojeva postoje dva čija je razlika djeljiva sa 20.