Državno natjecanje 2001 SŠ4 3


Kvaliteta:
  Avg: 1.0
Težina:
  Avg: 3.5
Dodao/la: arhiva
April 1, 2012
LaTeX PDF
Dan je broj n = p_1 p_2 p_3 p_4, gdje su p_1, p_2, p_3 i p_4 četiri različita prosta broja. Njegovi pozitivni cjelobrojni djelitelji su

d_1 = 1 < d_2 < d_3 < \ldots < d_{15} < d_{16} = n.
Postoji li n < 2001, takav da je d_9 - d_8 = 22?
Source: Državno natjecanje iz matematike 2001