Državno natjecanje 2007 SŠ4 1


Kvaliteta:
  Avg: 3.5
Težina:
  Avg: 4.3
Dodao/la: arhiva
April 1, 2012
LaTeX PDF
Neka je n prirodan broj takav da je n + 1 djeljiv s 24.
a) Dokažite da broj n ima paran broj djelitelja (uključujući 1 i sam broj n).
b) Dokažite da je zbroj svih djelitelja broja n djeljiv s 24.
Source: Državno natjecanje iz matematike 2007