Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2017, SŠ2 A 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
6. kolovoza 2017.
LaTeX PDF

Neka su a i b prirodni brojevi takvi da je 8a^2 + 1 = b^2. Dokaži da je broj ab djeljiv s 3.

Izvor: Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2017