Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2017, SŠ2 A 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
6. kolovoza 2017.
LaTeX PDF

Neka su AB i CD promjeri kružnice k sa središtem S i neka je |\angle BAD| = 28^{\circ}. Kružnica sa središtem A koja prolazi kroz točku S siječe kružnicu k u točkama E i F, pri čemu su D i F s iste strane pravca AB. Odredi |\angle CFS|.

Izvor: Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2017