Državno natjecanje iz matematike 2017, SŠ1 A 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
11. kolovoza 2017.
LaTeX PDF

Ako su a i b prirodni brojevi, onda je \overline{\overline{a.b}} decimalni broj dobiven tako da iza broja a zapišemo decimalnu točku i nakon toga broj b. Na primjer, ako je a = 20 a b = 17, onda je \overline{\overline{a.b}} = 20.17 i \overline{\overline{b.a}} = 17.2

Odredi sve parove (a, b) prirodnih brojeva za koje vrijedi \overline{\overline{a.b}} \cdot \overline{\overline{b.a}} = 13.

Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2017