Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 6


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
5. rujna 2018.
LaTeX PDF

Neka su \overline{BD} i \overline{CE} visine šiljastokutnog trokuta ABC. Odredi najmanju veličinu kuta |\angle{BAC}| za koju je moguće da vrijedi |AE| \cdot |AD|=|BE| \cdot |CD|.

Izvor: Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018