Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ2 A 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
5. rujna 2018.
LaTeX PDF

Dan je pravokutnik ABCD. Između pravaca AB i CD, paralelno s njima, nacrtan je određeni broj crvenih pravaca, a između pravaca AD i BC, paralelno s njima, određeni broj plavih pravaca. Time je pravokutnik podijeljen na 775 malih pravokutnika, a crveni i plavi pravci međusobno se sijeku u 720 točaka. Koliko ima crvenih, a koliko plavih pravaca?

Izvor: Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018