Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ2 A 6


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
5. rujna 2018.
LaTeX PDF

U trokutu ABC vrijedi |AC| = 2, |BC| = 1, a kut pri vrhu C je pravi. Kvadrat je smješten unutar tog trokuta tako da mu dva vrha leže na dužini \overline{AC}, treći na stranici \overline{AB}, a četvrti na kružnici polumjera 1 sa središtem u točki B. Odredi duljinu stranice tog kvadrata.

Izvor: Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018