Školsko natjecanje iz matematike 1992, SŠ3 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao: PrtenjacaSanel
19. siječnja 2020.
LaTeX PDF

Dan je tetraedar kojemu su nasuprotne stranice međusobno kongruentne, tj. AB = CD, AC = BD, AD = BC. Dokazati da su strane tetraedra šiljastokutni trokuti.

Izvor: Školsko natjecanje iz matematike 1992