Državno natjecanje iz matematike 1993, SŠ4 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao: PrtenjacaSanel
19. siječnja 2020.
LaTeX PDF

Nad stranicama AB i BC trokuta ABC konstruirani su jednakostranični trokuti ADB i CBE. Ako je T težište trokuta CBE, a P polovište dužine AC dokažite da je \angle{DPT} pravi kut.

Izvor: Državno natjecanje iz matematike 1993