Školsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ3 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 3.0
Dodao/la: arhiva
April 18, 2020
LaTeX PDF

Neka je a pozitivni realni broj za koji vrijedi \log_{4a} 40\sqrt{3} = \log_{3a} 45. Dokaži da je a^3 cijeli broj i odredi ga.

Source: Školsko natjecanje iz matematike 2019