Županijsko natjecanje 2008 SŠ3 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Dani su realni brojevi a, b, c veći od 1. Dokaži sljedeću nejednakost 
\log _abc+\log _bca+\log _cab\geq 4(\log _{ab}c+\log _{bc}a+\log_{ca}b).
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2008