Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
2. travnja 2012.
LaTeX PDF
Točka P je polovište tetive parabole \cal{P} u čijim su krajevima povučene tangente na tu parabolu. Neka je T sjecište tih tangenata. Dokaži da polovište dužine \overline{PT} leži na paraboli.
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2009