Općinsko natjecanje 1995 SŠ3 4


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 3.0
Dodao/la: arhiva
April 2, 2012
LaTeX PDF
Konstruirajte trokut ABC ako je zadan opseg a + b + c, kut \alpha i duljina h_{a} visine na stranicu \overline{BC}.
Source: Općinsko natjecanje iz matematike 1995