Općinsko natjecanje 1999 SŠ3 3


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 3.0
Dokažite da sjecište visina šiljastokutnog trokuta ABC s danim kutovima \alpha , \beta i \gamma , dijeli njegovu visinu iz vrha A u omjeru  \dfrac{\cos \alpha}{\cos \beta \cos \gamma }.
Source: Općinsko natjecanje iz matematike 1999