Općinsko natjecanje 2003 SŠ3 4


Kvaliteta:
  Avg: 3.0
Težina:
  Avg: 2.5
Dodao/la: arhiva
April 2, 2012
LaTeX PDF
Ako su a_1, a_2, \dots, a_{2003} cijeli brojevi i b_1, b_2, \dots, b_{2003} ti isti brojevi poredani na neki drugi način, dokažite da je produkt 
(a_1+b_1)(a_2+b_2) \ldots (a_{2003}+b_{2003})
paran broj.
Source: Općinsko natjecanje iz matematike 2003