Općinsko natjecanje 2005 SŠ4 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
2. travnja 2012.
LaTeX PDF
Na elipsi sa središtem O nalaze se točke A i B takve da je \angle AOB=90^\circ. Dokažite da udaljenost točke O od pravca AB ovisi samo o duljinama poluosi elipse.
Izvor: Općinsko natjecanje iz matematike 2005