Općinsko natjecanje 2008 SŠ4 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Ako su \sin(\beta+\gamma-\alpha), \sin(\gamma+\alpha-\beta), \sin(\alpha+\beta-\gamma) uzastopni članovi aritmetičkog niza, dokaži da su \tg\alpha, \tg\beta, \tg\gamma također uzastopni članovi aritmetičkog niza.
Izvor: Općinsko natjecanje iz matematike 2008